Teirautis dėl nuomos
drawing
Turite klausimų dėl pristatymo, grąžinimo, valymo, dingusių detalių?
antek 0210947147
Greita pagalba
+370 615 55853
PATVIRTINTA:
MB TIT IDĖJA
2021.10.25
NUOMOJAMOS ĮRANGOS IŠDAVIMO – GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

ĮRANGOS IŠDAVIMAS
Įmonė, nuomojanti įrangą iš MB „TIT IDĖJA“, jai turi būti pateikusi rašytinį sąrašą, kuriame būtų nurodytas sąrašas asmenų, turinčių
teisę pasirašyti su įrangos išdavimu/grąžinimu susijusius dokumentus. Šių asmenų dalyvavimas įrangos išdavimo/grąžinimo metu privalomas, kitaip išdavimas/grąžinimas gali būti atidėtas, o tuo atveju, kai naudojamas MB „TIT IDĖJA“ samdomas transportas, vairuotojas
turi teisę neleisti iškrauti mašinos kai šiame procese nedalyvauja įgaliotasis asmuo.
Tais atvejais, kai įrangos pristatymui/ grąžinimui naudojamas MB „TIT IDĖJA“ samdomas transportas, klientas privalo suteikti tikslią ir
išsamią informaciją apie objekto buvimo vietą.
Siekiant užtikrinti spartesnį įrangos iškrovimo darbą ir sumažinti transporto išlaidas, klientas privalo laiku paruošti iškrovimo vietą ir organizuoti visus darbus, palengvinančius ir paspartinančius transporto iškrovimą objekte.
Siekiant išvengti bet kokių ginčų, kurie gali atsirasti nustatant iš MB „TIT IDĖJA“ gautos įrangos kiekius, klientas privalo suskaičiuoti į
objektą pateiktą įrangą per 2 darbo dienas nuo įrangos pristatymo ir sulyginti su iš MB „TIT IDĖJA“ gautu įrangos perdavimo dokumentu. Tais atvejais, jei iškyla kokių nors neatitikimų ar neaiškumų skambinti perdavimo akte nurodytam įmonės atsakingam asmeniui.
Nustačius, kad į objektą pateikta netinkama naudojimui įranga, būtina nedelsiant (iki įrangos montavimo pradžios) apie tai informuoti perdavimo akte nurodytą atsakingą asmenį. Priešingu atveju gali būti pateikta sąskaita šios įrangos remontui arba pardavimui, jei nėra galimybės sugadintą įrangą suremontuoti.

ĮRANGOS GRĄŽINIMAS

Siekiant užtikrinti greitą ir tikslią nuomojamos įrangos apskaitą MB „TIT IDĖJA“ sandėlyje, klientas privalo pateikti Įrangos grąžinimo
aktą, nurodydamas jame grąžinamos įrangos kiekius.
Siekiant užtikrinti operatyvų sandėlio darbo organizavimą, būtina prieš 2 darbo dienas informuoti sandėlio administraciją apie planuojamus
grąžinimus ir suderinti planuojamos grąžinti Įrangos kiekį ir laiką. Tuo atveju, jei apie planuojamą grąžinimą nebuvo gautas įspėjimas sandėlio administracija turi teisę grąžinamos įrangos nepriimti.
Įspėjus apie įrangos grąžinimą, kliento transportas priimamas darbo dienomis iki 16:30 val. Už kiekvienos klientų transporto priemonės iš-
krovimą (jei tam yra galimybės) po 16:30 val., Klientas papildomai sumoka (50,00 – 100,00 € + PVM)*. Pateikta sąskaita faktūra turi būti
apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
Jei krovinys buvo pristatytas autobusu, mikroautobusu ir kitomis tam netinkančiomis transporto priemonėmis (pvz. nesant galimybei atidaryti automobilio bortų ar pan.), iš kurių įranga turi būti iškraunama rankiniu būdu, klientas privalo iškrovimui pateikti savo darbininkus –
krovikus, kurie iškrautų krovinį. Tuo atveju, jei bus kraunama MB „TIT IDĖJA“ darbuotojų ar jos samdytų trečiųjų asmenų gali būti pareikalauta papildomai sumokėti (50,00 – 100,00 € + PVM)* už kiekvieną automobilį arba krovinys gali būti išsiųstas atgal. Pateikta są-
skaita faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
Jei įranga pakrauta tokiu būdu, kad jos iškrovimas įmanomas tik naudojant kraną, klientui pateikiama sąskaita už krano paslaugas. Šiuo atveju klientas privalo sutikti su galima transporto priemonių prastova, susijusia su krano užsakymu arba klientas turi pateikti kraną iškrovimui.
Apie įrangos sugadinimus arba trūkumus klientas informuojamas elektroniniu paštu, siunčiant defektinį aktą. Klientas privalo per 5 darbo
dienas nuo defektinio akto siuntimo dienos atvykti į MB „TIT IDĖJA“, susipažinti su defektais ir/ar trūkumais, susitarti dėl galimų sprendimų. Priešingu atveju laikoma, jog klientas sutinka su defektiniame akte nurodytais defektais. Nuostoliams atlyginti bus išrašyta sąskaita
faktūra, kuri turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Klientas privalo per 7 dienas atsiimti iš
MB „TIT IDĖJA“ sandėlio nepataisomai sugadintą įrangą. Priešingu atveju už jos sandėliavimą gali būti išrašyta papildoma sąskaita.
Įrangos grąžinimo į MB „TIT IDĖJA“ sandėlį metu klientas turi galimybę dalyvauti įrangos priėmime. Tokiais atvejais klientas privalo, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki grąžinimo, pareikšti savo norą dalyvauti priimant įrangą, nurodant planuojamą įrangos pristatymo
laiką ir jų kiekius.
Jei pastoliai grąžinami netvarkingai sukrauti, kaip nurodyta žemiau ir/ar nešvarūs, atsakingi asmenys tokį grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant informuoja klientą. Šie elementai neiškraunami, netikrinami ir nevalomi, tol kol su klientu nesuderinamas reikalingų darbų apmokėjimas. MB „TIT IDĖJA“ atsakingi asmenys turi teisę tokių netvarkingai sukrautų ir nešvarių elementų nepriimti. Kai grąžinimui naudojamas MB „TIT IDĖJA“ samdomas transportas, vairuotojas turi teisę neleisti pakrauti mašinos, kai mėginama pakrauti nevalytą ir/ar netvarkingai sukrautą įrangą.
GRĄŽINAMOS ĮRANGOS PAKROVIMAS
Įrangą krauti ant tarpinių.
Smulkias detales iki 1,2 m krauti tik į tinklinius konteinerius 80×20.
Pastolių elementus, kurių ilgis siekia daugiau nei 1,2 m krauti į rėminius konteinerius 80×120, 80×150.
Ant pastolių paklotų draudžiama krauti konteinerius.
Paklotai, turėklai, stovai, įstrižainės privaloma surūšiuoti pagal matmenis.
Jei įranga pakrauta nesilaikant šių taisyklių gali būti pareikalauta papildomai sumokėti (50,00 – 100,00 € + PVM)* už kiekvieną automobilį
arba krovinys gali būti išsiųstas atgal. Pateikta sąskaita faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Pastolių paklotus krauti apverstus iš kraštų( vaikščiojamoji,
dirbamoji dalis žiūri į apačią ). 3vnt eilėje iš ilgio ir 15 vnt (max)
iš aukščio.
Tinklinis konteineris 80×120 smulkioms detalėms: padas –
domkratas, ankeravimo pirštai, jungtys ir t.t.
Rėminis konteineris 80×120 / 80×150: turėklams, o – skersiniams, įstrižainėms, stovams ir t.t.
GRĄŽINAMOS ĮRANGOS BŪKLĖ
Pastolius draudžiama remontuoti.
Nuomojami elementai negali būti virinami, pjaustomi, gręžiami, daužomi plaktuku.
Skyduose negali likti vinių, varžtų ir betono ar pan.
Skydai neturi būti sutepti tepalu juos grąžinant.
Sijose negali būti vinių, varžtų ir betono ar pan.
Tvirtinimo elementai turi būti sukrauti atskirai, o ne sujungti kartu.
Visi srieginiai elementai turi būti susukti į trumpiausią pagal ilgį poziciją.
Nuo pastolių elementų turi būti pašalinti betono, klijų, tinko ir/ar panašių medžiagų likučiai. Įranga turi būti grąžinama
tvarkingai sukrauta (pagal aukščiau nurodytus reikalavimus) ir nuvalyta.

• Įmonė, nuomojanti įrangą iš MB „TIT IDĖJA“, jai turi būti pateikusi rašytinį sąrašą, kuriame būtų nurodytas sąrašas asmenų, turinčių
teisę pasirašyti su įrangos išdavimu/grąžinimu susijusius dokumentus. Šių asmenų dalyvavimas įrangos išdavimo/grąžinimo metu privalomas, kitaip išdavimas/grąžinimas gali būti atidėtas, o tuo atveju, kai naudojamas MB „TIT IDĖJA“ samdomas transportas, vairuotojas
turi teisę neleisti iškrauti mašinos kai šiame procese nedalyvauja įgaliotasis asmuo.
• Tais atvejais, kai įrangos pristatymui/ grąžinimui naudojamas MB „TIT IDĖJA“ samdomas transportas, klientas privalo suteikti tikslią ir
išsamią informaciją apie objekto buvimo vietą.
• Siekiant užtikrinti spartesnį įrangos iškrovimo darbą ir sumažinti transporto išlaidas, klientas privalo laiku paruošti iškrovimo vietą ir organizuoti visus darbus, palengvinančius ir paspartinančius transporto iškrovimą objekte.
• Siekiant išvengti bet kokių ginčų, kurie gali atsirasti nustatant iš MB „TIT IDĖJA“ gautos įrangos kiekius, klientas privalo suskaičiuoti į
objektą pateiktą įrangą per 2 darbo dienas nuo įrangos pristatymo ir sulyginti su iš MB „TIT IDĖJA“ gautu įrangos perdavimo dokumentu. Tais atvejais, jei iškyla kokių nors neatitikimų ar neaiškumų skambinti perdavimo akte nurodytam įmonės atsakingam asmeniui.
• Nustačius, kad į objektą pateikta netinkama naudojimui įranga, būtina nedelsiant (iki įrangos montavimo pradžios) apie tai informuoti perdavimo akte nurodytą atsakingą asmenį. Priešingu atveju gali būti pateikta sąskaita šios įrangos remontui arba pardavimui, jei nėra galimybės sugadintą įrangą suremontuoti.

ĮRANGOS GRĄŽINIMAS


• Siekiant užtikrinti greitą ir tikslią nuomojamos įrangos apskaitą MB „TIT IDĖJA“ sandėlyje, klientas privalo pateikti Įrangos grąžinimo
aktą, nurodydamas jame grąžinamos įrangos kiekius.
• Siekiant užtikrinti operatyvų sandėlio darbo organizavimą, būtina prieš 2 darbo dienas informuoti sandėlio administraciją apie planuojamus
grąžinimus ir suderinti planuojamos grąžinti Įrangos kiekį ir laiką. Tuo atveju, jei apie planuojamą grąžinimą nebuvo gautas įspėjimas sandėlio administracija turi teisę grąžinamos įrangos nepriimti.
• Įspėjus apie įrangos grąžinimą, kliento transportas priimamas darbo dienomis iki 16:30 val. Už kiekvienos klientų transporto priemonės iš-
krovimą (jei tam yra galimybės) po 16:30 val., Klientas papildomai sumoka (50,00 – 100,00 € + PVM)*. Pateikta sąskaita faktūra turi būti
apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
• Jei krovinys buvo pristatytas autobusu, mikroautobusu ir kitomis tam netinkančiomis transporto priemonėmis (pvz. nesant galimybei atidaryti automobilio bortų ar pan.), iš kurių įranga turi būti iškraunama rankiniu būdu, klientas privalo iškrovimui pateikti savo darbininkus –
krovikus, kurie iškrautų krovinį. Tuo atveju, jei bus kraunama MB „TIT IDĖJA“ darbuotojų ar jos samdytų trečiųjų asmenų gali būti pareikalauta papildomai sumokėti (50,00 – 100,00 € + PVM)* už kiekvieną automobilį arba krovinys gali būti išsiųstas atgal. Pateikta są-
skaita faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
• Jei įranga pakrauta tokiu būdu, kad jos iškrovimas įmanomas tik naudojant kraną, klientui pateikiama sąskaita už krano paslaugas. Šiuo atveju klientas privalo sutikti su galima transporto priemonių prastova, susijusia su krano užsakymu arba klientas turi pateikti kraną iškrovimui.
• Apie įrangos sugadinimus arba trūkumus klientas informuojamas elektroniniu paštu, siunčiant defektinį aktą. Klientas privalo per 5 darbo
dienas nuo defektinio akto siuntimo dienos atvykti į MB „TIT IDĖJA“, susipažinti su defektais ir/ar trūkumais, susitarti dėl galimų sprendimų. Priešingu atveju laikoma, jog klientas sutinka su defektiniame akte nurodytais defektais. Nuostoliams atlyginti bus išrašyta sąskaita
faktūra, kuri turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Klientas privalo per 7 dienas atsiimti iš
MB „TIT IDĖJA“ sandėlio nepataisomai sugadintą įrangą. Priešingu atveju už jos sandėliavimą gali būti išrašyta papildoma sąskaita.
• Įrangos grąžinimo į MB „TIT IDĖJA“ sandėlį metu klientas turi galimybę dalyvauti įrangos priėmime. Tokiais atvejais klientas privalo, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki grąžinimo, pareikšti savo norą dalyvauti priimant įrangą, nurodant planuojamą įrangos pristatymo
laiką ir jų kiekius.
• Jei pastoliai grąžinami netvarkingai sukrauti, kaip nurodyta žemiau ir/ar nešvarūs, atsakingi asmenys tokį grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant informuoja klientą. Šie elementai neiškraunami, netikrinami ir nevalomi, tol kol su klientu nesuderinamas reikalingų darbų apmokėjimas. MB „TIT IDĖJA“ atsakingi asmenys turi teisę tokių netvarkingai sukrautų ir nešvarių elementų nepriimti. Kai grąžinimui naudojamas MB „TIT IDĖJA“ samdomas transportas, vairuotojas turi teisę neleisti pakrauti mašinos, kai mėginama pakrauti nevalytą ir/ar netvarkingai sukrautą įrangą.
GRĄŽINAMOS ĮRANGOS PAKROVIMAS
• Įrangą krauti ant tarpinių.
• Smulkias detales iki 1,2 m krauti tik į tinklinius konteinerius 80×20.
• Pastolių elementus, kurių ilgis siekia daugiau nei 1,2 m krauti į rėminius konteinerius 80×120, 80×150.
• Ant pastolių paklotų draudžiama krauti konteinerius.
• Paklotai, turėklai, stovai, įstrižainės privaloma surūšiuoti pagal matmenis.
• Jei įranga pakrauta nesilaikant šių taisyklių gali būti pareikalauta papildomai sumokėti (50,00 – 100,00 € + PVM)* už kiekvieną automobilį
arba krovinys gali būti išsiųstas atgal. Pateikta sąskaita faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
➢ Pastolių paklotus krauti apverstus iš kraštų( vaikščiojamoji,
dirbamoji dalis žiūri į apačią ). 3vnt eilėje iš ilgio ir 15 vnt (max)
iš aukščio.
➢ Tinklinis konteineris 80×120 smulkioms detalėms: padas –
domkratas, ankeravimo pirštai, jungtys ir t.t.
➢ Rėminis konteineris 80×120 / 80×150: turėklams, o – skersiniams, įstrižainėms, stovams ir t.t.

GRĄŽINAMOS ĮRANGOS BŪKLĖ


• Pastolius draudžiama remontuoti.
• Nuomojami elementai negali būti virinami, pjaustomi, gręžiami, daužomi plaktuku.
• Skyduose negali likti vinių, varžtų ir betono ar pan.
• Skydai neturi būti sutepti tepalu juos grąžinant.
• Sijose negali būti vinių, varžtų ir betono ar pan.
• Tvirtinimo elementai turi būti sukrauti atskirai, o ne sujungti kartu.
• Visi srieginiai elementai turi būti susukti į trumpiausią pagal ilgį poziciją.
• Nuo pastolių elementų turi būti pašalinti betono, klijų, tinko ir/ar panašių medžiagų likučiai. Įranga turi būti grąžinama
tvarkingai sukrauta (pagal aukščiau nurodytus reikalavimus) ir nuvalyta.